1. B: Zajímavý experiment v průběhu dopoledne s mikrobiologem

Mikrobiolog ve třídě 1. B

V úterý 15. prosince 2020 navštívil naši třídu pan Pergner – vědec, mikrobiolog. Tatínek našeho spolužáka Jiříka mezi nás zavítal, aby nám pověděl něco o své práci a trochu přiblížil tajemný svět virů a bakterií.

Vysvětlil nám, jak fungují, jak mohou pomáhat, ale i škodit. Abychom mohli některé malilinkaté tvorečky vidět na vlastní oči, přinesl s sebou velký mikroskop. Všichni jsme se mohli na vzorky podívat a diskutovat o tom, co vidíme. Měli jsme spoustu otázek.

Povídali jsme si i o dalších přístrojích a pomůckách mikrobiologa, např. o Petriho miskách. Pan Pergner pro nás připravil zajímavý vědecký pokus. Měl připraveny Petriho misky s agarem, se speciální želatinou. Do té jsme otiskli každý do svého očíslovaného políčka prstík. Poté jsme se snažili ruce si důkladně umýt, osušit a do dalších, jinak označených misek, jsme opět vtiskli svůj otisk. Venku, pod okny ještě pan Pergner kašlal do jedné misky s agarem bez roušky a do druhé s rouškou. Poté odvezl všechny vzorky do své laboratoře, kde bakterie z našich rukou a z jeho úst rostly a množily se.

Po několika dnech se za námi vrátil a nadšeně pohovořil o výsledcích našeho výzkumu. Sám byl překvapen, co se se vzorky dělo. V některých políčkách s otisky umytých prstů totiž bylo více bakterií než v políčcích stejných žáků před umytím. Z toho jasně plyne, že si někteří myjeme ruce nedostatečně, a hlavně zapomínáme na konečky prstů, na kterých ulpívá nejvíce bakterií, protože je k uchopování používáme nejčastěji. Přesvědčil nás na svých fotografiích také o tom, jak je důležité nosit roušku.

Bylo to úžasné! Mnozí z nás již nechtějí být policisté, popeláři či učitelky. Někteří z nás jistě budou vědci! S panem Pergnerem jsme se již domluvili na další spolupráci. Jistě spolu učiníme další užitečné objevy. Už se nemůžeme dočkat! Děkujeme pane Pergnere a těšíme se na shledanou!
Žáčci 1. B a Mgr. Lenka Kajfoszová

Foto Lenka Kajfoszová