Autor: Lenka Kajfoszová

Předškoláci si vyzkoušeli roli žáků naší školy

Na různé společné akce nebo si jen zacvičit do velké školní tělocvičny přicházejí malí předškoláci na ZŠ F. Hrubína vcelku pravidelně.  Tentokrát jsme je pozvali přímo do 1. tříd na velké společné vyučování. Postupně po čtyři dny nás tak navštěvovaly děti z MŠ Holubova, Kosmonautů, Přímá a Balzacova. Aby všichni návštěvníci měli na učení sílu a energii, posílili se nejdříve…
Read more

1. B: Splněné přání

Žáci naší 1. B již koncem listopadu psali Ježíškovi dopis s velkým přáním. A  protože jsou to děti velmi hodné a pilné, byla jejich prosba vyslyšena. Ve čtvrtek 21.12.2023 zaklepali na dveře třídy ježíškovi vyslanci. Prostřednictvím zástupců Nadace Teplo na dlani havířovské společnosti HTS byly děti obdarovány dvěma velkými balíky. S rozbalování však museli nedočkavě počkat až…
Read more

1. B: Slavnost Slabikářů

Ve středu 15. listopadu 2023 proběhla v žákovské knihovně ZŠ F. Hrubína velká Slavnost Slabikářů. Prvňáčci z 1. B na ní byli slavnostně pasováni na čtenáře a získali krásné nové Slabikáře. Naši malí žáčci již úspěšně přečetli nejen celou Živou abecedu, ale i první knihu PEPA A MÁMA z knihovničky ke Slabikáři AMOS. Děti si zaslouží opravdu velkou pochvalu. Díky každodennímu tréninku…
Read more

Podzimní hrátky v lesoparku s dětmi z MŠ

1. B: Podzimní hrátky v lesoparku s dětmi z mateřské školy

První společná akce žáků 1. B ZŠ F. Hrubína a dětí z MŠ Holubova se v tomto školním roce uskutečnila 20. října 2023. Byla to vycházka spojená s řadou her a soutěží v lesoparku. Již jsme sice velcí školáci, ale na „školku“ vzpomínáme velmi rádi a setkání s první paní učitelkou a kamarády z MŠ nás vždy potěší. Pochlubili jsme se, jak moc jsme vyrostli a co…
Read more

Žáci 1. ročníku na dopravním hřišti

Dopravní výchova v praxi: Žáci 1. ročníku na dopravním hřišti

V úterý 17. 10. 2023 připravila Městská policie Havířov pro žáky 1. ročníku ZŠ F. Hrubína zábavnou dopravní výchovu přímo na dopravním hřišti, a to na dopravním hřišti při MŠ Místní. Sami, bez maminek a tátů, jsme se stali chodci, cyklisty a jezdci na koloběžkách v poměrně hustém provozu. Učili jsme se bezpečně a ohleduplně pohybovat na chodnících, přechodech, křižovatkách se semafory i bez semaforů. Vyzkoušeli…
Read more

Slavnostní vítání nových prvňáčků

V pondělí 18. září 2023 po ukončené rekonstrukci elektrorozvodů mohla ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí konečně přivítat do svých řad 34 nových žáčků – prvňáčků. Všechny účastníky slavnostního zahájení školního roku nejprve přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Za účasti hostů z Magistrátu města Havířova, rodičů i prarodičů pak byly všechny děti po splnění zábavných úkolů pasovány na malé námořníky. Pod vedením…
Read more

Návštěva předškoláků

Podílíme se na aktivitách místního akčního plánu rozvoje vzdělávání

V rámci aktivity Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov přijali pozvání na ZŠ F. Hrubína předškoláci z MŠ U Topolů z Havířova Prostřední Suché, kteří nás spolu se svými učitelkami navštívili 21. února 2023. Budoucí žáčci si přišli prohlédnout naši školu, třídy, bazén, ale hlavně získat nové kamarády a vyzkoušet si, jak by se jim v takové velké škole dařilo.…
Read more

3. B: Bádali jsme aneb Cukr v našem životě

Ve středu 8. února 2023 nás ve třídě opět navštívil náš milý známý, tatínek spolužáka Jiříka, vědec, mikrobiolog pan Pergner, který s sebou přivedl i paní Pergnerovou. Také tentokrát si pro nás připravil zajímavou hodinu plnou zkoumání, bádání a pokusů. Nejdříve jsme pozorovali práci droždí a cukru rozpuštěných v teplé vodě. Teplem se v ní začal právě díky cukru vytvářet alkohol a taky…
Read more

3. A, 3. B: Byli jsme na exkurzi v Semagu

Ve středu 18. ledna 2023 se v rámci projektového dne Naše město Havířov zúčastnili žáci 3. ročníku exkurze do pekárny Semag, spol. s r. o. Návštěva havířovského podniku se u našich třeťáčků setkala s velkým nadšením. Líbili se nám všude přítomní velmi přátelští zaměstnanci, kteří nám ochotně předvedli svou zajímavou voňavou práci. Viděli jsme sila, sklady, kynárnu, chladicí místnosti, balírnu, expedici……
Read more

Klidové a relaxační koutky nejen pro žáky s poruchami učení a chování

Díky aktivní práci a spolupráci našich rodičů p. Ing Waldemara Kajury, p. Thomase  Candulase, Klubu přátel při ZŠ F. Hrubína, pedagoga školy Mgr. Lenky Kajfoszové a vychovatelů ŠD získali žáci ZŠ F. Hrubína nové klidové a relaxační zóny. Zde si děti odpočinou a odreagují se během náročné školní práce, ale i o přestávkách, a také po skončení vyučování. Budou tak dětmi využívány po celý den. Tato místa…
Read more