Slavnostní vítání nových prvňáčků

V pondělí 18. září 2023 po ukončené rekonstrukci elektrorozvodů mohla ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí konečně přivítat do svých řad 34 nových žáčků – prvňáčků.

Všechny účastníky slavnostního zahájení školního roku nejprve přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Za účasti hostů z Magistrátu města Havířova, rodičů i prarodičů pak byly všechny děti po splnění zábavných úkolů pasovány na malé námořníky. Pod vedením svých kapitánek Mgr. Pavlíny Bičejové – třídní učitelky 1. A a Mgr. Lenky Kajfoszové – třídní učitelky 1. B vypluli chlapci a děvčata vstříc vědění a poznávání do svého prvního školního roku 2023/2024.

Přejeme jim na této plavbě mnoho úspěchů a radosti.
Mgr. Lenka Kajfoszová, třídní učitelka

Foto Veronika Třinecká