Informace k zahájení školního roku a o konání třídních schůzek

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 pro žáky všech ročníků ZŠ F. Hrubína začne v pondělí 18. září 2023. Informujeme tímto o organizaci vzdělávání žáků školy a rozsahu služeb školní družiny a školní jídelny v prvním týdnu školního roku. Současně informujeme o konání třídních schůzek, které se uskuteční ve čtvrtek 21. září.

Pondělí 18. září  – zahájení školního roku, pobyt žáků ve škole, provoz školní družiny a jídelny
Žáci a žákyně nastupující do 1. třídy
08:40 – příchod žáků 1. tříd a jejich doprovodu na nádvoří školy (budou směřováni do tělocvičny gymnázia)
09:00 – 10:30 – přivítání žáků 1. tříd v tělocvičně Gymnázia Studentská ředitelem školy a pověřenými zástupci zřizovatele, následně program ve třídách
Žáci a žákyně 2. až 9. ročníku
07:55 – 08:40 – program v  jednotlivých třídách (přivítání, třídnické práce – pobyt žáků ve škole)
Školní družina
06:00 – 16:30 – provoz školní družiny (příchod a odchod dětí z ul. Bezručova)
Školní jídelna
10:30 – 11:00 – výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)
11:30 – 14:00 – výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ, výdej obědů žákům a zaměstnancům gymnázia

Úterý 19. září až pátek 22. září  – pobyt žáků ve škole, provoz školní družiny a jídelny
Žáci a žákyně 1. až 9. ročníku
07:55 – zahájení vyučování všech ročníků podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (s rozvrhem vyučování jednotlivých tříd budou žáci seznámeni třídními učiteli 18. 9., zákonní zástupci získají informaci o rozvrhu prostřednictvím systému Bakaláři, kde bude publikován 18. 9.)
Školní družina
06:00 – 07:35 – provoz školní družiny v době před vyučováním (příchod dětí z ul. Bezručova do 07:25 h.)
16.30 – ukončení provozu školní družiny po vyučování (odchod dětí vchodem na ul. Bezručova)
Školní jídelna
10:30 – 11:00 – výdej obědů cizím strávníkům (samoplátci)
11:30 – 14:00 – výdej obědů žákům a zaměstnancům ZŠ, výdej obědů žákům

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 21. září
16:00 – zahájení třídních schůzek ve třídách 1. až 5. ročníku
17:00 – zahájení třídních schůzek ve třídách 6. až 9. ročníku