Podílíme se na aktivitách místního akčního plánu rozvoje vzdělávání

Návštěva předškoláků

V rámci aktivity Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov přijali pozvání na ZŠ F. Hrubína předškoláci z MŠ U Topolů z Havířova Prostřední Suché, kteří nás spolu se svými učitelkami navštívili 21. února 2023.

Budoucí žáčci si přišli prohlédnout naši školu, třídy, bazén, ale hlavně získat nové kamarády a vyzkoušet si, jak by se jim v takové velké škole dařilo.

V rámci projektové aktivity jsme pro děti připravili pět stanovišť se zajímavými úkoly týkajícími se našeho města Havířova a jeho okolí. Chlapci a děvčata v pěti družstvech namíchaných z předškoláků a žáků 3. B společnými silami zjišťovali názvy okolních přehrad a havířovské řeky, skládali znak města Havířova, ale i okolních obcí, povídali si o historii města, dolech, těžbě uhlí…

Všichni školáci skvěle zvládli zábavné úkoly a odnesli si spoustu zážitků a dárků. Těšíme se na další shledání třeba v září již ve školních lavicích.
Lenka Kajfoszová

Foto Lenka Kajfoszová