Okresní kolo chemické olympiády: Jako jedni z mála máme úspěšného řešitele

V prostorách ZŠ 1. máje v Havířově se dne 3. března 2023 konalo okresní kolo chemické olympiády v kategorii D žáků 8. a 9. ročníků základních škol. ZŠ F. Hrubína zde reprezentoval žák z 9. B třídy Max Bouchala.

Každý z účastníků okresního kola musel nejprve úspěšně projít školním kolem chemické olympiády. V něm náš žák již od listopadu řešil jak teoretické, tak praktické úlohy. V praktické části si ověřil vlastnosti dusíkatých sloučenin, dokazoval přítomnost bílkovin v potravinách.

Okresního kola chemické olympiády se v tomto školním roce zúčastnilo celkem 19 chlapců a děvčat, kteří se rekrutovali jen z 5 základních škol a 4 gymnázií okresu. Max Bouchala se umístil na krásném 11. místě jako úspěšný řešitel. Zařadil se tak mezi úzkou skupinu žáků, kteří změřili své znalosti a dovednosti v náročném zápolení.

Maxu blahopřejeme a přejeme do dalšího studia na střední škole mnoho úspěchů.

Mgr.Daniela Kálová, vyučující chemie