1. B: Splněné přání

Žáci naší 1. B již koncem listopadu psali Ježíškovi dopis s velkým přáním. A  protože jsou to děti velmi hodné a pilné, byla jejich prosba vyslyšena.

Ve čtvrtek 21.12.2023 zaklepali na dveře třídy ježíškovi vyslanci. Prostřednictvím zástupců Nadace Teplo na dlani havířovské společnosti HTS byly děti obdarovány dvěma velkými balíky.

S rozbalování však museli nedočkavě počkat až na páteční vánoční besídku. To bylo radosti! Stavebnice Lego je u nás velmi oblíbená. Ježíšku, děkujeme!
Lenka Kajfoszová, třídní učitelka

Foto Lenka Kajfoszová