Mikuláš na Hrubínce

Mikulášská nadílka pro všechny žáky školy má na ZŠ F. Hrubína již dlouhou tradici. Také letos tuto akci připravil školní parlament ve spolupráci s Klubem přátel školy a vybranými žáky 9. ročníku.

Článek je žákovský příspěvek

My žáci 9. ročníků jsme se 6. prosince 2023 oblékli do kostýmů a s mikulášskou nadílkou pořízenou Klubem přátel školy jsme zavítali mezi mladší spolužáky. Mikuláš pokáral zlobivé děti, pochválil šikulky, andílci rozdávali dobrůtky a čerti si brousili zoubky na zlobivce, které by mohli odnést do pekla. Nakonec byly všechny děti obdarovány sladkostí, pitím a ovocem.

Mikuláš nebyl jen u nás ve škole, navštívil rovněž děti z Mateřské školy Kosmonautů. Tady se nadělování neobešlo bez pláče, proto Mikuláš poslal čerty pryč a andílci se snažili děti utěšit. Některé děti si dokonce klekly na kolena a slibovaly, že už nikdy nebudou zlobit. Věříme, že jim to dlouho vydrží.

Nadílku jsme si všichni moc užili. Je skvělé, že tradice stále pokračuje a těšte se na další rok.
Jan Vavříček a spolužáci z 9. B

Foto Barbora Gorčáková