1. A, 1. B: Jak jsme se stali plavčíky aneb náš první den ve škole

Slavnostní zahájení školního roku prvňáků

Konec roku 2020 vytváří příležitost připomenout si, jak vypadal první školní den letošních prvňáků ZŠ F. Hrubína. Slavnostní zahájení jejich školní docházky, byť omezeno nutnými protiepidemickými opatřeními, se neslo v netradičním duchu.

V úterý 1. září 2020 nastoupilo k slavnostnímu pasování na plavčíky 43 nedočkavých absolventů mateřské školy. Na palubě své nové lodi ZŠ F. Hrubína byli za doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců přivítáni kapitánem Mgr. Tomášem Ptáčkem, ředitelem školy, a emeritní kapitánkou PaedDr. Miladou Halíkovou, která zde vystupovala jako zástupce zřizovatele školy.

Poté se již pasování nových lodníků ujaly kormidelník 1. A Mgr. Naděžda Tenčíková a kormidelník 1. B Mgr. Lenka Kajfoszová. Všichni přítomní jim přáli šťastnou a bezpečnou plavbu. Malí plavčíci tak prožili dopoledne plné dobrodružství, překvapení a dárků.

Na první den za všechny prvňáky vzpomínají třídní učitelky Mgr. Naděžda Tenčíková a Mgr. Lenka Kajfoszová

Foto Lenka Kajfoszová