Poděkování

Zajistit teplé obědy žákům školy v situaci, když bylo 22. září 2020 nutno uzavřít školní kuchyni z důvodu karantény zaměstnanců, nebylo pro vedení školy jednoduché. V rubrice Ostatní prosincového čísla Radničních listů proto vyšlo poděkování ředitele ZŠ F. Hrubína firmě VINAMET s.r.o a těm osobám, které se v této situaci zasloužily o zajištění bezplatných obědů pro žáky školní družiny.

 

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XX, prosinec 2020, strana 13, 24. 11. 2020