Organizace výuky a provozu školy v období od 18. 11. 2020

V návaznosti na rozhodnutí Vlády České republiky o obnovení prezenční výuky pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol od 18. listopadu 2020 zveřejňuje ředitel ZŠ F. Hrubína aktualizované informace k organizaci výuky a provozu školy.

Podrobné informace jsou zveřejněny v dokumentu Organizace výuky a provozu školy v období 18. až 20. 11. 2020, který je zde ke stažení.

Důležitá sdělení se týkají především:
– žáků 1. a 2. ročníku (organizační informace k příchodu do školy a pobytu v ní, výuka a školní družina),
– úpravy začátků a konců hodin distanční výuky žáků 3. – 9. ročníku v prostředí TEAMS,
– zajišťování školního stravování (pokyny k objednávání obědů, změny v době výdeje obědů).