Ohlédnutí za adaptačním odpolednem plavčíků – žáků 1. ročníku

Adaptační odpoledne prvňáků

Tak jsme šťastně vypluli. Už jsme plavčíky první třídy. Ve škole se nám moc daří a líbí. Abychom se však vzájemně lépe poznali a skamarádili, vyrazili jsme všichni společně ve středu 16. září 2020 do úžasného dětského parku v Žermanicích.

Na místě jsme nejdříve uspořádali narozeninovou oslavu našeho spolužáka Tobiho. Nechyběly dárky, gratulace ani bublifuková show. Pak nás již čekalo krmení domácí zvěře, rybek, kachen a želviček v místním rybníčku, houpačky, domečky a prolézačky. Zahráli jsme si i kopanou a badminton. Ke škole jsme se vraceli spokojeně unaveni.

Mgr. Naděžda Tenčíková a Mgr. Lenka Kajfoszová, třídní učitelky

Text a foto Lenka Kajfoszová