Zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému Bakaláři

Vzhledem k tomu, že ZŠ F. Hrubína používá pro komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků systém Bakaláři, který umí v režimu online zobrazit také pololetní hodnocení žáků, nabízíme zákonným zástupcům možnost seznámit se s výsledky vzdělávání svých dětí uvedenou elektronickou formou.

Zobrazení pololetní klasifikace je obdobně jako průběžná klasifikace dostupné oprávněným přihlášeným uživatelům (zákonným zástupcům) jak ve webové aplikaci systému Bakaláři (běží ve vhodném webovém prohlížeči), tak v mobilní aplikaci systému Bakaláři.

Pololetní klasifikace žáků ZŠ F. Hrubína v jednotlivých vyučovacích předmětech včetně celkového hodnocení, přehledu o omluvené a neomluvené absenci a udělených výchovných opatřeních bude dostupná ode dne vydání vysvědčení (aktuálně jde o 28. leden 2021).

Návod, jak si mohou zákonní zástupci pololetní hodnocení žáků zobrazit, blíže popisuje zvláštní dokument, který je ve formátu PDF zde k dispozici ke stažení.