Close

Božena Martínková

1. A: Navštívili jsme areál městské policie a profesionálních hasičů

Oslavit Mezinárodní den dětí netradičním způsobem se podařilo žákům 1. A ze ZŠ F. Hrubína. Využili k tomu jeden ze tří dnů otevřených dveří městské policie a profesionálních hasičů v Havířově. V pátek 3. června 2022 jsme se plni očekávání vydali na exkurzi do jejich areálu na Karvinské ulici. Počasí nám přálo, od rána svítilo […]

ČÍST VÍCE

1. A: Pasování žáků na čtenáře

V pátek 27. 5. 2022 se v pobočce Městské knihovny Havířov na ulici Šrámkova uskutečnilo pasování žáků prvního ročníku ZŠ F. Hrubína na čtenáře. Chlapci a děvčata na tuto akci vzpomínají takto: Nedávno jsme začali chodit do školy a už se nám pomalu blíží konec školního roku. Máme za sebou kus poctivé práce, naučili jsme se […]

ČÍST VÍCE

1. A, 1. B: Společná vycházka žáků prvního ročníku a předškoláků

Naše ZŠ F. Hrubína spolupracuje s několika mateřskými školami. Cílem je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání. Projekt spolupráce by měl pomoci budoucím prvňáčkům při vstupu do základní školy. Snahou je také rozvíjet u dětí komunikaci, prohlubovat vzájemné vztahy a zajistit nestresující přechod mezi MŠ a ZŠ. Projekt spolupráce stavíme na základě kamarádských vztahů mezi […]

ČÍST VÍCE

1. A: Poprvé v knihovně

V úterý 19. října 2021 se třída 1. A zúčastnila knihovnické lekce v pobočce Městské knihovny Havířov na ulici Šrámkova. Dětem jsem vybrala téma „Poprvé v knihovně“. Cílem naší návštěvy bylo seznámení žáků s prostředím knihovny. Paní knihovnice nejprve dětem vysvětlila, co je to knihovna, jak to v ní funguje a proč si lidé chodí knížky půjčovat, […]

ČÍST VÍCE

1. A, 1. B: Účastnili jsme se náboru do fotbalového klubu FC Baník

ZŠ F. Hrubína podporuje zájmovou činnost žáků školy. Vedle kroužků, které jsou organizovány v rámci školní družiny, vytváříme prostor pro to, aby se žáci mohli zapojit do zájmových aktivit pořádaných jinými organizacemi. V této souvislosti jsme využili pozvání zúčastnit se náboru dětí do oddílu sportovního klubu FC Baník. Sportovní dopoledne se konalo […]

ČÍST VÍCE

1. A, 1. B: Seznamovací výlet prvňáčků na minifarmu

Sotva začal nový školní rok, vydaly se děti z obou prvních tříd ve čtvrtek 9. září 2021 na svůj první seznamovací výlet na minifarmu Relax do Těrlicka. Chtěli jsme využít krásného počasí. Po příjezdu na místo nás vřele přivítala paní domácí a všechny upozornila, která zvířátka si můžeme pohladit a čím je nakrmit. Děti […]

ČÍST VÍCE

Předškoláci mezi prvňáčky

V březnu navštívily děti z okolních mateřských školek prvňáčky ze ZŠ F. Hrubína. Přišly se podívat na své kamarády, co se už ve škole naučili a jak se jim daří. Malým návštěvníkům jsme ukázali naše první učebnice – Živou abecedu, počáteční psaní i první matematiku. Předvedli jsme jim, jak už pěkně čteme a píšeme. Společně […]

ČÍST VÍCE

Vánoční tvoření v MŠ E. Holuba

V listopadu byly na naší škole děti z MŠ E. Holuba, aby si společně s žáky 1. A v rámci tělesné výchovy zasportovaly. Ve středu 12. prosince 2018 zase žáci 1. A navštívili předškoláky v MŠ. Děti ze školky nám předvedly vystoupení, které měly připravené pro své rodiče na vánoční besídku. Pak se všechny děti usadily ke stolečkům […]

ČÍST VÍCE

Ve zdravém těle zdravý duch

V rámci spolupráce s MŠ E. Holuba naši školu v úterý 20. 11. 2018 navštívily děti z této mateřské školy. Třída  1. A  si pro ně s paní učitelkou  připravila různá stanoviště s nářadím, aby si všichni společně zacvičili. Cvičení probíhala ve smíšených družstvech, nechyběla ani krátká rozcvička nebo přeskakování  laviček.  Dětem z MŠ jsme ukázali, jak se u nás […]

ČÍST VÍCE