1. A: Pasování žáků na čtenáře

V pátek 27. 5. 2022 se v pobočce Městské knihovny Havířov na ulici Šrámkova uskutečnilo pasování žáků prvního ročníku ZŠ F. Hrubína na čtenáře.

Chlapci a děvčata na tuto akci vzpomínají takto: Nedávno jsme začali chodit do školy a už se nám pomalu blíží konec školního roku. Máme za sebou kus poctivé práce, naučili jsme se číst, psát i počítat. Umíme už číst s porozuměním delší souvislé texty, dokážeme s nimi pracovat. V rámci čtenářské dovednosti nám bylo „Pasování na čtenáře“ odměnou.

Paní knihovnice nás mile přivítala a usadila. Potom začala povídat o knížkách, proč jsou pro lidi důležité, kde si je můžeme zakoupit, či půjčit. Na chvíli jsme se zastavili u abecedy –  tedy poznávání písmen, jejich znázornění pomocí prstů i těla, psaní písmen ve vzduchu,  na tabuli, čarování s písmenky pomocí zrcátka. Nechyběla ani krátká pohádka O rytíři R nebo čtení podobných slov se záměnou písmen.

Pak nastala pro všechny tak dlouho očekávaná chvíle – samotné pasování. Všichni jsme museli postupně pokleknout a opakovat  slavnostní slib:
– Slibuji, že budu každý den číst a starat se o knihy.
– Budu je chránit před domácími zvířaty i malými dětmi.
– Nebudu na nich svačit, ani jim ohýbat rohy a listovat v nich špinavýma rukama.
– To slibuji!

Odměnou všem dětem byla průkazka do knihovny, kterou mají na rok zdarma, slavnostní slib v písemné podobě a knížečka o dětech, také prvňáčcích. Potom nastal čas loučení a přání krásného léta. Všem se nám v knihovně velmi líbilo a budeme se těšit na další návštěvu.
Mgr. Božena Martínková, třídní učitelka

Foto: Božena Martínková