1. A, 1. B: Společná vycházka žáků prvního ročníku a předškoláků

Naše ZŠ F. Hrubína spolupracuje s několika mateřskými školami. Cílem je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání. Projekt spolupráce by měl pomoci budoucím prvňáčkům při vstupu do základní školy. Snahou je také rozvíjet u dětí komunikaci, prohlubovat vzájemné vztahy a zajistit nestresující přechod mezi MŠ a ZŠ.

Projekt spolupráce stavíme na základě kamarádských vztahů mezi dětmi. Chlapci a děvčata si vyzkoušejí týmovou práci, naučí se trpělivosti a ohleduplnosti jeden k druhému. Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsme se v letošním školním roce rozhodli pro akce ve venkovním prostředí.

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se tedy uskutečnila první společná vycházka dětí z MŠ E. Holuba a našich prvňáčků do lesoparku za školou pod názvem „Co se skrývá v lese“.  Děti z MŠ nás čekaly před školou. Nejdříve proběhlo radostné vítání některých našich prvňáčků s paní učitelkami a mohli jsme vyrazit. Pro děti byly připravené různé aktivity – kvíz o zvířátkách, házení šiškou na cíl, běh ve dvojicích mezi stromy, přeskakování překážek, atd.

Po celou dobu vládla mezi všemi přátelská atmosféra a celá akce měla velký úspěch. Děti byly nadšené, spokojené a odnesly si spoustu nových zážitků.

Už nyní se budeme těšit na další společnou akci, která by měla proběhnout začátkem prosince, tentokrát spojenou s vycházkou ke krmelci pod názvem „Nadělujeme zvířátkům“.
Mgr. Božena Martínková, třídní učitelka 1. A

Foto: B. Martínková