3. A: Nebojíme se poskytnout první pomoc

Ve středu 3. listopadu se žáci třídy 3. A zapojili do projektu „Neboj se pomoci – jak poskytnout první pomoc“, který na ZŠ F. Hrubína proběhl ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Třinec–Podlesí, a.s. Cílem tohoto projektu je zejména podpora zdravotní osvěty žáků v oblasti poskytování laické první pomoci. Poskytování laické první pomoci je také součástí našeho školního vzdělávacího programu.

Zdravotníci této nemocnice si pro naše žáky připravili velmi pěknou teoretickou průpravu pomocí prezentace, kde se dozvěděli řadu informací o poskytování laické první pomoci, a také o úkonech zachraňujících život – stabilizovaná poloha, jak pomoci člověku v šokovém stavu a zejména jak provádět nepřímou masáž srdce.

Nepřímou masáž srdce si chlapci a děvčata také prakticky vyzkoušeli a to je hodně bavilo. Tuto aktivitu si měli možnost vyzkoušet na maketách dětského i dospělého člověka. Zjistili však, že není jednoduché tuto masáž provádět, protože se mnohým kontrolní světýlko vůbec nerozsvítilo.

Jako bonus byla připravená UV lampa. Pod ní měli možnost si zkontrolovat své vydezinfikované ruce a to teprve koukali, co jim „kouzelná lampa“ na rukou ukázala. Projekt měl velký úspěch a žáci si to užili také, což lze vidět i na fotografiích.
Michaela Durdiaková, vyučující TV

Foto M. Durdiaková