Vánoční tvoření v MŠ E. Holuba

V listopadu byly na naší škole děti z MŠ E. Holuba, aby si společně s žáky 1. A v rámci tělesné výchovy zasportovaly. Ve středu 12. prosince 2018 zase žáci 1. A navštívili předškoláky v MŠ.

Děti ze školky nám předvedly vystoupení, které měly připravené pro své rodiče na vánoční besídku. Pak se všechny děti usadily ke stolečkům a společně si vyrobily, za pomocí paní učitelek, vánoční přání. Zbyl  i čas na společné hraní a povídání se svými kamarády. Na závěr naší návštěvy jsme si všichni zazpívali  známou  písničku „Štědrej večer nastal“.

Paní kuchařka připravila pro naše děti svačinku i pití a kdo měl hlad, mohl se nasvačit. Ve školce jsme se cítili velmi dobře, vládla příjemná a klidná předvánoční atmosféra.

Touto cestou děkujeme učitelkám z MŠ za uskutečnění  celé akce.

Mgr. Božena Martínková, třídní učitelka 1. A

Foto Božena Martínková