Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ F. Hrubína Havířov bude o vánočních prázdninách v době od 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019 uzavřena.

Činnost školní družiny bude obnovena ve čtvrtek dne 3. ledna 2019. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin.
Mgr. Michaela Durdiaková, zástupkyně ředitele školy