Vánoční přání a PF 2019

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína,
v probíhajícím čase adventním mi dovolte poděkovat Vám za aktivity a úsilí, které jste v roce 2018 věnovali naší škole. Vykonali jste mnoho nejen přípravou na vzdělávání, ale také přípravou a účastí na sportovních, vědomostních a kulturních akcích.

Vážím si také našich neformálních setkání na akcích školy a spolupracujícího Klubu přátel školy, který rovněž velkou měrou podporuje naše žáky, vaše děti.

Přeji Vám, ať vánoční čas a nálada naplno prostoupí vašimi domovy a naplní je pohodou, klidem, štěstím, vzájemným respektem a láskou.
Do roku 2019 Vám přeji pevné zdraví, nekončící úsměv a úspěšné zvládnutí všeho, co Vás čeká.

S úctou Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy