Ve zdravém těle zdravý duch

V rámci spolupráce s MŠ E. Holuba naši školu v úterý 20. 11. 2018 navštívily děti z této mateřské školy.

Třída  1. A  si pro ně s paní učitelkou  připravila různá stanoviště s nářadím, aby si všichni společně zacvičili. Cvičení probíhala ve smíšených družstvech, nechyběla ani krátká rozcvička nebo přeskakování  laviček.  Dětem z MŠ jsme ukázali, jak se u nás v hodinách tělesné výchovy cvičí.

Po celou dobu vládla skvělá nálada a už nyní se těšíme na další společnou akci, tentokrát  v MŠ –  vánoční tvoření.

Text Božena Martínková

Foto Dana Svobodová