Autor: Václav Hujer

Učebny cizích jazyků

Ve snaze zajistit dobré podmínky pro kvalitní vzdělávání žáků modernizuje ZŠ F. Hrubína průběžně své odborné učebny. V tomto školním roce tak byly otevřeny dvě zcela nově vybavené učebny cizích jazyků. Finanční prostředky na realizaci této akce byly získány díky projektu „Stavební  úpravy  a  modernizace učeben cizích jazyků“, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného…
Read more

Vánoční koncert žáků ZŠ F. Hrubína

Pozvánka na vánoční koncert žáků školy, která byla otištěna v prosincovém čísle Radničních listů, dokladuje, že ZŠ F. Hrubína úspěšně realizuje svou vizi být tzv. otevřenou školou. Tato kulturní akce uváděná s mottem „Čas radosti, veselosti…“, která je pořádaná ve spolupráci s Klubem přátel školy, je tak ukázkou budování partnerských vztahů mezi jednotlivými skupinami, jež participují na výchovně vzdělávacím…
Read more

Pozvánka na čtvrtletní třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 15. listopadu 2018 se na ZŠ Františka Hrubína konají třídní schůzky zaměřené na výsledky vzdělávání žáků v prvním čtvrtletí školního roku 2018/2019. Třídní schůzky ve třídách 1. stupně  (třídy 1. až 5. ročníku školy) budou zahájeny v 16.30 h (s výjimkou třídy III. B), schůzky ve třídách 2. stupně školy (třídy 6. až 9. ročníku) v 17.00 h. Schůzka zákonných zástupců žáků III. B bude…
Read more

Lampioňák na Hrubínce

Ve středu 7. listopadu 2018 se na ZŠ Františka Hrubína konal lampionový průvod. I tentokrát se o organizaci zasloužili žáci 9. tříd, kteří si připravili nejen skvělé masky, ale i vlastnoručně napečené dobroty. Tma by se dala krájet a lesoparkem za školou se to duchy a strašidly jen hemžilo. Průvod odvážlivců se svítícími náramky, lampióny a baterkami nakonec statečně dorazil do cíle, kde…
Read more