Pozvánka na Jarní zábavu

Klub přátel školy, Havířov-Podlesí, z. s.  zve srdečně širokou veřejnost na Jarní zábavu, která se uskuteční v sobotu 18. dubna 2020 v areálu TJ Depos, Horní Suchá.

K tanci a poslechu hraje DJ NICO, zváni jsou všichni, kdo mají rádi zábavu, jídlo, pití, smích a tanec. Svou účastí na akci podpoříte jak spolek rodičů, tak ZŠ F. Hrubína, která s využitím finančních prostředků získaných jeho prostřednictvím může zlepšovat podmínky pro podporu vzdělávání a další činnosti školy.

Vstupenky za 140 Kč je možné přímo koupit na sekretariátu školy nebo do 14. 4. 2020 rezervovat a koupit u paní Bc. Renáty Kajurové (tel. 725 820 947).