ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí: Dny otevřených dveří a zápis do 1. tříd

ZŠ F. Hrubína pravidelně představuje své kvality široké veřejnosti. Proto pořádá v pátek 27. a v sobotu 28. března 2020 dny otevřených dveří a uvedenou akci společně s termínem zápisu žáků do 1. tříd prezentuje na stránkách Radničních listů.

Upoutávka v několika odrážkách rovněž představuje, co škola dětem, které ji navštěvují, nabízí. V rámci Havířova je unikátní především výukou tělesné výchovy realizované v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně ve školním bazénu.

Upoutávka otištěná v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XX, březen 2020, strana 17, 19. 2. 2020