Informace ke vzdělávání žáků během přerušení činnosti školy v souvislosti se šířením koronaviru

S ohledem na mimořádnou situaci vzniklou v souvislosti se šířením koronaviru přijímá ZŠ F. Hrubína opatření ke vzdělávání žáků v době, kdy žáci zůstávají doma.

Pedagogové školy připravili a nadále budou připravovat podklady pro vzdělávání žáků, které jsou (nebo mohou dle okolností dále být) dostupné prostřednictvím systému Bakaláři (tzv. elektronické žákovské knížky, zejména s využitím komunikačního systému Komens, připravených Dokumentů a Domácích úkolů). Do systému Bakaláři se uživatelé mohou přihlásit na webu školy nebo v mobilní aplikaci Bakaláři s využitím přístupových údajů, které obdrželi všichni zákonní zástupci žáků.

Nově připravujeme také řešení, kdy se do školního portálu systému Bakaláři budou moci přímo přihlašovat jednotliví žáci školy. Ti pak budou mít stejně jako zákonní zástupci vlastní přístup:
a) ke komunikačnímu systému Komens (tj. budou moci sami číst zprávy pedagogů a odpovídat na ně),
b) ke vzdělávacím materiálům (které jim budou dle potřeby předávány jako přílohy zpráv zasílaných komunikačním systémem Komens nebo budou dostupné mezi veřejnými dokumenty jednotlivých pedagogů; v rámci systému Bakaláři nutno vybrat v menu Dokumenty/Přehled),
c) k tzv. Domácím úkolům dostupných v rámci systému Bakaláři v menu Výuka/Domácí úkoly.

Zákonní zástupci, kteří mají potíže s přihlášením do systému Bakaláři, se mohou na školu obrátit prostřednictvím sekretariátu školy (email sekretariat@zshrubina.cz).

V případě potřeby je možno s jednotlivými vyučujícími komunikovat prostřednictvím komunikačního systému Komens, který je součástí systému Bakaláři , případně skrze jejich pracovní emaily (viz menu Kontaky/Pedagogický sbor na webu školy). Dotazy také můžete zasílat na email reditel@zshrubina.cz.

Při domácím samostudiu mohou žáci vedle podkladů učitelů školy, učebnic a pracovních sešitů, které mají k dispozici, využívat také další výukové zdroje dostupné na internetu. Přehled vybraných možností včetně upozornění na projekt České televize UčíTelka připravovaný s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky můžete získat přečtením článku Jak učit děti doma během „koronaprázdnin“? Tady jsou materiály, které vám to usnadní.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy