Barevný týden na Hrubínce

Žákovský Školní parlament připravil na počátek března další akci, kterou v průběhu týdne od 2. do 5. března 2020 musel zaregistrovat každý, kdo vstoupil do prostor ZŠ F. Hrubína.

Koordinátorky činnosti žákovského parlamentu k tomu jménem organizátorů – členů parlamentu uvedly: „Minulý týden jsme si opět užili trochu legrace, tentokrát jsme se rozhodli pro netradiční barevný týden. Předem jsme si stanovili, v jakých barvách v jednotlivých dnech přijdeme. A protože rádi soutěžíme, všichni jsme se maximálně zapojili.

Soutěž o nejsehranější třídní kolektiv, který nepokazí žádnou zábavu a umí táhnout za jeden provaz, vyhrály třídy 1. stupně školy. Nejúspěšnější byla třída 1.B, za ní se umístila třída 1.A a na třetím místě třída 4.A.  Ocenění si zasloužila rovněž třída 6.A ze 2. stupně.

Vítězné třídy byly odměněny velkou sladkou dobrotou a my se budeme těšit zase někdy příště. Podívejte se, jak nám to slušelo (ještě, že máme velké přestávky)…“

Mgr. Markéta Šalomonová, Mgr. Iveta Konečná

Foto Marek Jančar