Oznámení o přerušení činnosti ŠD o vánočních prázdninách a zahájení vyučování po prázdninách

Oznamujeme, že školní družina ZŠ F. Hrubína Havířov bude o vánočních prázdninách uzavřena. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.

Školní vyučování po vánočních prázdninách bude zahájeno v pondělí 6. ledna 2020. Vybraní žáci 5. ročníku v tento den odjíždějí na lyžařský výcvik.

Činnost školní družiny bude obnovena v pondělí dne 6. ledna 2020. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6.00 hodin.

Mgr. Michaela Durdiaková, zástupkyně ředitele školy