Vánoční přání a PF 2020

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci, milé žákyně, milí žáci, přátelé ZŠ F. Hrubína,
rád bych vám v čase vánočním poděkoval za přízeň a píli, kterou jste v kalendářním roce 2019 spojili s činnostmi pro naši školu a její žáky. Společně jsme umožnili dětem hlouběji vhlédnout do světa poznání a podporou účasti na vědomostních, sportovních i společenských akcích jsme rozvíjeli jejich směřování v těch oborech, které jsou jim blízké.

Vážím si spolupráce s Klubem přátel školy, který nejen velkou měrou podporuje naše žáky – vaše děti, ale také pomáhá s pořádáním akcí školy.

Přeji vám, ať prožijete vánoční svátky se svými blízkými naplněni pohodou, klidem, štěstím, vzájemným respektem a láskou.
Přeji vám pevné zdraví, nekončící úsměv a spoustu úspěšných kroků na cestě rokem 2020.

S úctou Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy