Přerušení činnosti školy – oznámení a informace související s epidemiologickou situací

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že v souvislosti s vývojem epidemiologické situace rozhodl ředitel školy s účinností od 18. března 2020 o opatření, které dále omezuje provoz školy a přístup osob do budovy školy.

Vážení rodiče, jako ředitel školy jsem z preventivních důvodů s okamžitou platností rozhodl o omezení provozu školy na dobu 9:00 – 11:00. V tuto dobu lze dojít do školy pro zapomenuté učebnice či potřebné dokumenty. Nebude umožněno hradit žádné platby v hotovosti. Do školy bude povolen pouze přístup s ochrannou rouškou nebo respirátorem. Bez uvedených ochranných prostředků nebude vstup do budovy školy možný.

Dále  upozorňuji na následující odkaz: http://www.zsfrydecka.eu/aktuality/doporuceni-pro-skoly-a-rodice-k-sireni-koronaviru

Děkuji za pochopení a spolupráci. S pozdravem
Mgr. Tomáš Páček, ředitel školy​

Předcházející sdělení k epidemiologické situaci školy a ČR:

Sdělení ke dni 10. 3. 2020: Vážení rodiče, s ohledem na opatření proti šíření koronaviru se v souladu s nařízením vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR od středy 11. března 2020 naše základní škola uzavírá. Toto opatření platí do odvolání. Od uvedeného data nebude v budově ZŠ F. Hrubína probíhat vyučování žáků, nebude v provozu školní družina, školní jídelna i bazén. V souvislosti s tímto opatřením školní jídelna automaticky odhlašuje stravu všem strávníkům na dny přerušení výuky.

Taktéž je zrušen LVVZ na chatu Kazmarka a další školní akce.

Podle paragrafu 39 zákona o nemocenském pojištění vzniká osobám (zaměstnancům) nárok na ošetřovné, pokud se starají o dítě mladší 10 let a školy jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu. Nárok na ošetřovné budete moci uplatnit u zaměstnavatele tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který vám vydáme, pokud o to projevíte zájem. Tiskopis, který v příslušných částech následně vyplníte, musíte předat svému zaměstnavateli.
Pokud o toto máte zájem, obraťte se na sekretariát školy. Bližší informace o ošetřovném si můžete přečíst po stažení dokumentu České správy sociálního zabezpečení.

​Omlouvám se za případné komplikace. O další situaci budete informováni na internetových stránkách školy, prostřednictvím školního portálu Bakaláři a na vstupu do školy.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Páček, ředitel školy​

Sdělení ke dni 3. 3. a 7. 3. 2020: Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že 1) bylo vydáno mimořádné nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky a 2) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí.

Sdělení ke dni 3. 3. 2020: Na ZŠ F. Hrubína v tuto chvíli nedochází ke změnám organizace výuky.  Dochází však k posílení preventivních protiepidemických opatření desinfekčními prostředky s virucidním účinkem (zavedení důkladné a pravidelné průběžné desinfekce společných prostor – šatny, vstupní prostory, jídelna, záchody apod.). Současně se zaměřujme na proškolení všech žáků ve věci dodržování osobní a respirační hygieny.
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy

Sdělení ke dni 7. 3. 2020: MIMOŘÁDNÉ NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ukládá všem občanům s trvalým pobytem v České republice, jež se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu v Itálii, aby to bezprostředně po návratu oznámili svému registrujícímu praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost. Mají tak učinit telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.
Ministerstvo nařídilo všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u těchto osob rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Sdělení ke dni 3. 3. 2020: Informace Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní, Vážený pane,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
Okres Bruntál 554 774 128
Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
Okres Nový Jičín 556 770 384-386
Okres Opava 553 668 846

Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID – 19.

Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava).

V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

BLIŽŠÍ INFORMACE
Ministerstvo zdravotnictví ČR:  http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnimvyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
KHS MSK:  http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě: https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:  https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/