Autor: Petra Židková

Podporujeme zdravý životní styl

Podpora zdravého životního stylu je jednou z priorit základního vzdělávání na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí. V rámci projektu Podpora zdraví v rodinách, který je financován z prostředků Evropské unie, proběhly na škole interaktivní programy pro děti 3. a 4. ročníku. V úterý 21. května 2024 se třeťáci a čtvrťáci učili zdravěji žít s preventivním programem Státního zdravotního ústavu. Při prevenci obezity děti zjistily, kolik cukru obsahují…
Read more

Soutěž Jazyky hrou

V úterý 14. května 2024 se osm dívek z devátého ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnilo tradiční regionální jazykové soutěže Jazyky hrou. Dvoučlenná družstva bojovala se zajímavými úlohami ve všech třech jazycích, které naše škola svým žákům nabízí. V němčině a ruštině, kterou se učíme od 7. ročníku dvakrát týdně, naše družstva obstála mezi základními školami z Havířova, ale konkurence z Ostravy…
Read more

Soutěž Jazyky hrou

Dne 16. 5. 2023 jsme se zúčastnili tradiční jazykové soutěže na ZŠ Mládežnická v Havířově. Ve 20. ročníku této soutěže jsme obsadili všechny jazykové kategorie – anglický, ruský i německý jazyk. V ruštině se uprostřed 27 členného startovního pole umístila i naše 2 družstva ve složení Aneta Haničáková a Beáta Waliczková z 9. B a Honza Čellár s Davidem Kajzarem z 9. A. Z rozmanitých úkolů týmy nejvíce…
Read more

Drakiáda 2022

K tradičním akcím, které probíhají v rámci činnosti školní družiny ZŠ F. Hrubína, patří tzv. Drakiáda. Letos při ní hráli roli také nejstarší žáci školy. Pondělní slunečný den 10. října 2022, který se vyznačoval mírným vánkem, se jevil jako ideální pro start různorodých strojů, superhrdinů, bájných zvířat i skutečných pestrobarevných draků všech velikostí. Po namáhavé a trpělivé konstrukční předstartovní hodince vychovatelů a asistentů byla…
Read more

8. B: Dobročinnost nám není cizí

V krásné předvánoční době jsme se ve třídě zabývali tématem charity, dobročinnými akcemi a jejich důležitostí v našich životech a společnosti. Sami jsme si vyzkoušeli, že je možné přispět na charitu prostřednictvím projektu Čtení pomáhá. Projekt je zajímavý tím, že podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Tím, že jsme se do projektu zapojili,…
Read more

Logická olympiáda

Logická olympiáda je online soutěž určená všem žákům bez rozdílu věku. Tedy těm, kteří jsou ochotni přemýšlet, hodinu se soustředit a lámat si hlavu. Letos se jí zúčastnilo 51 žáků ZŠ F. Hrubína ve čtyřech věkových kategoriích. Největšího úspěchu dosáhli naši nejmladší. Sofie Chroboková z 1. A a Theo Štajner z 1. B, kteří se umístili mezi nejlepšími 40 soutěžícími…
Read more

8. B: Hodina kódu

Hodina kódu (Hour of Code) je celosvětová akce propagující výuku programování. Klade si za cíl přiblížit programování žákům i široké veřejnosti a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Protože tato akce koresponduje se školním vzdělávacím programem ZŠ F. Hrubína, který je od 1. září 2021 aktuálně inovován, nabízelo se jako vhodné a žádoucí využít ji při vzdělávání žáků…
Read more

8. B: Navštívili jsme výstavu IQLandie

V rámci Týdne mobility se třída 8. B vydala v pátek 24. září 2021 vyzkoušet exponáty interaktivní putovní výstavy IQLandie Liberec, která zavítala i do Havířova. Výběr experimentů, pokusů a úkolů, které se snažily ošálit všechny naše smysly, nebyl sice nijak závratný, ale zaujala nás možnost otestování vlastních schopností. Soutěžili jsme ve výskoku, síle, bystrosti, postřehu i rovnováze. Otestovali jsme…
Read more

Naši žáci prokázali dobrou matematickou gramotnost

Rébusy, šifry, řady, příklady, tangramy – to byly úkoly, které pro účastníky prvního ročníku soutěže „Hrátky s čísly“ připravila pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Havířov II. Mezi soutěžícími byli také žáci ZŠ F. Hrubína, kteří zde ukázali své schopnosti. V jídelně ZŠ 1. máje, kde se akce uskutečnila v úterý…
Read more