8. B: Hodina kódu

Hodina kódu (Hour of Code) je celosvětová akce propagující výuku programování. Klade si za cíl přiblížit programování žákům i široké veřejnosti a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Protože tato akce koresponduje se školním vzdělávacím programem ZŠ F. Hrubína, který je od 1. září 2021 aktuálně inovován, nabízelo se jako vhodné a žádoucí využít ji při vzdělávání žáků školy.

Do akce se zapojili žáci 8. B třídy spolu s třídní učitelkou Mgr. Petrou Židkovou. Ta k tomu uvádí:
„Celá naše třída se v říjnu 2021 zúčastnila globální vzdělávací akce Hodina kódu, která má podpořit zájem mladých lidí o programování. Vyzkoušeli jsme si nejen vzorové zábavné aktivity, ale podrobili jsme zkoušce i naše jazykové schopnosti. Výsledek jsme sdíleli se spolužáky a také jsme rozsvítili Havířov na mapě světa, která znázorňuje místa, odkud se účastníci připojili k mezinárodní hodině kódu. I v průběhu listopadu využíváme profesionálně připravené hodiny programování. Vyzkoušejte je s námi.“