Logická olympiáda

Logická olympiáda je online soutěž určená všem žákům bez rozdílu věku. Tedy těm, kteří jsou ochotni přemýšlet, hodinu se soustředit a lámat si hlavu. Letos se jí zúčastnilo 51 žáků ZŠ F. Hrubína ve čtyřech věkových kategoriích.

Největšího úspěchu dosáhli naši nejmladší. Sofie Chroboková z 1. A a Theo Štajner z 1. B, kteří se umístili mezi nejlepšími 40 soutěžícími v našem kraji z 328 účastníků. Tento výkon představuje 121. – 330. místo v ČR v dané kategorii z 2490 řešitelů. Dalšími  úspěšnými řešiteli byli Ondřejové Labaj a Folwarczny z 1. A.
Druháků se zúčastnilo 11. Čtyři žáci 2. B se stali úspěšnými řešiteli. Zejména gratulujeme Jiřímu Pergnerovi za 60. – 95. místo v kraji ze 400 účastníků. Uspěli také Tereza Urbanczyková, Matyáš Vláčil a Sofia Candula.
V kategorii 3. – 5. třída úkoly žáci plnili sami v domácím prostředí. Gratulujeme úspěšným řešitelům: Emě Němcové a Heřmanu Pazdziorovi.

Nejstarší žáci 2. stupně řešili úlohy samostatně doma, třída 8. B organizovaně ve škole. Nejúspěšnější byl Jan Macura z 8. B, který obsadil 265.- 280. místo v kraji z 3009 účastníků. Druhé místo obsadil Lukáš Kutaj z 6. B a třetí byl Daniel Pavlásek z 8. B.
Gratulujeme i dalším úspěšným řešitelům seřazeným dle pořadí – v pořadí 4. Jakub Peřina z 6. A porazil soupeře o 2 roky starší, 5.Tereza Vojtková, 6. Jan Magej, 7. Tomáš Zákravský, 8. – 9. Aneta Haničáková a Maja Choińska. Další úspěšní řešitelé: Max Bouchala, Ondřej Seidl, Julie Ressová, Zuzana Bernaciková a Adéla Czyžová.

Všem úspěšným řešitelů gratulujeme a už se těšíme na příští ročník, kdy počítáme se zapojením celých tříd.
Mgr. Petra Židková