Malí architekti

Žáci navštěvující školní družinu ZŠ F. Hrubína jsou v rámci školního vzdělávacího programu družiny motivováni k různým aktivitám, které rozvíjejí osobnost dětí a jejich kompetence. V tomto duchu se chlapci a děvčata vžili do role malých architektů.

Zadání pro architekty znělo: Navrhněte a postavte si dům, ve kterém chcete bydlet.  Z návrhů vytvořte modely a postavte malé městečko. Využít můžete veškeré krabice a papíry, které zůstaly z předcházející akce tvoříme robota.

Družinka se proměnila v architektonické studio, ze kterého vycházely skici, návrhy a projekty domů.

Od návrhů bylo nutné přikročit k realizaci v podobně modelů. Následně začal čilý stavební ruch i když šlo jen o stavby z kartónu a papírů. Cvakot nůžek, zvuk lepící pásky,  šustot papíru, tahy štětců či pastelek doplňovaly slova stavitelů.

Jaký je výsledek? Podívejte se sami na přiloženou fotografií městečka nebo ještě lépe na originální model, který je k vidění ve vestibulu družiny.

Text a foto Petr Urbánek, vychovatel