Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů: Ceny vítězům byly předány

Zveřejňujeme výsledky vyhlášené soutěže ve sběru  kaštanů a žaludů. Organizátor akce Mgr. Čestmír Slíva k tomu uvádí:

Letos se soutěž v podstatě týkala jen sběru kaštanů, protože žaludů bylo letos jako šafránu. V první řadě bych rád poděkoval všem žákům a rodičům, kteří se do soutěže zapojili a  společně nasbírali 497 kg. Mé díky patří také Ing. Janu Kotulovi, který poskytl finance na nákup odměn. Vítězové z kategorie jednotlivců obdrželi flash disky a sladké odměny. Nejlepší třídy sladkosti pro všechny.

Věřím, že se v příštím roce do soutěže zapojí i ti, které letošní neúroda odradila, a že příroda bude pro sběr žaludů štědřejší.

Umístění jednotlivců a hmotnost odevzdaných plodů
1. místo – 44 kg – Šiller 2. A
2. místo – 35 kg – Holeš 1. A
3. místo – 32 kg – Říhová 5. A

Umístění tříd a hmotnost odevzdaných plodů
1. místo – 98 kg – třída 2. B
2. místo – 44 kg – třída 2. A
3. místo – 51 kg – třída 1. B

Foto: Čestmír Slíva