9. A: Projekt OKAP

Také v tomto školním roce se žáci ZŠ F. Hrubína účastní aktivit projektu podporujícího polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství na základních školách, který nese název „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, zkráceně OKAP.

V jeho rámci si chlapci a děvčata ze třídy 9. A dne 23. listopadu 2021 vyzkoušeli nejrůznější praktické činnosti jako svařování potrubí či klempířské a tesařské dovednosti. Akci pořádala Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace.

Žákům se akce velice líbila. Do všech činností se aktivně zapojovali. Pro mnohé to byla nová zkušenost i zážitek v jednom. Možná, že pro některé žáky nezůstane zkušenost s uvedenými pracemi jen zážitkem, ale napomůže jim k výběru střední školy a vydají se hledat pověstné zlaté dno řemesla.
Mgr. Čestmír Slíva, třídní učitel

Foto Čestmír Slíva