Nepříznivé počasí nás od sázení stromků neodradilo

Žáci devátých tříd ZŠ F. Hrubína na konci listopadu zasadili v areálu školy nové stromky. Stalo se tak v rámci projektu Ve stínu habru, který byl financován nadací ČEZ v projektu Stromy 2021.

V pátek 26. listopadu 2021 mělo počasí do ideálu vskutku daleko. Žáky devátých tříd naší školy to ale vůbec neodradilo a ve spolupráci s firmou Karla Kotuly (Zámecký dvůr s.r.o.) zasadili několik nových stromů.

Žáci nejprve museli odstranit přebytečné keře, následovalo vykopání díry a vsazení stromku. Ten byl poté zasypán hlínou a také upevněn pomocí tří kůlů. Naši žáci vše sami stloukli dohromady a stromek perfektně uvázali, aby v následujících měsících a letech rostl rovně. Okolí každého vysazeného habru se závěrem zasypalo kůrou a bylo hotovo. Poté byl ke stromku připevněn štítek se jménem patrona, tedy žáka, který se o daný stromek postaral.

Naši iniciativu a projekt Ve stínu habru spojený s výsadbu stromků jsme zaregistrovali na portálu Sázíme budoucnost, který najdete na adrese www.sazimebudoucnost.cz. Dodejme, že realizovaný projekt měla na starosti paní učitelka Mgr. Veronika Enenkelová.
Mgr. Tomáš Dvořák

Fotografie Viktorie Vojteková, žákyně 9. A