Mikulášská nadílka na Hrubínce

V pondělí 6. prosince 2021 se na naší škole uskutečnila již tradiční mikulášská nadílka. O tu se postarali žáci 9. ročníků.

Letos jsme měli dokonce dva Mikuláše, čtyři anděly a sedm čertů. Balíčky s dobrotami připravili pro své žáky třídní učitelé díky finančnímu daru Klubu přátel školy. Všechny třídy se pečlivě připravily, zazpívaly nebo zarecitovaly básničku. Žádného hříšníka si čerti nakonec neodnesli. Deváťákům děkujeme za pěknou předvánoční atmosféru.

Za školní parlament Mgr. Markéta Šalomonová a Mgr. Iveta Konečná

Fotografie archiv (1) a M. Šalomonová (4)