8. A: Umístili jsme na školní zahradu ptačí krmítka

Žáci 8. A třídy ZŠ F. Hrubína se zapojili do realizace projektu „Návrat ptáků do zahrad v okolí a jejich zahnízdění“, který je podpořen z prostředků programu MiNiGRANTy Veolia.

V rámci realizace projektu žáci ve středu 10. listopadu 2021 umístili do školní zahrady krmítka pro ptáky, která získali z uvedeného projektu. Ten je realizován díky paní Evě Centrichové, mamince našeho žáka Ondřeje Centricha, která uspěla se svou žádostí podanou na Nadační fond Veolia. 

Krmítka budou krmivem doplňována každý týden a děti celé školy mohou chodit pozorovat různé druhy ptáků, kteří zde budou létat.
Třídní učitelka 8. A Mgr. Jana Vidličková

Foto: Jana Vidličková