Podporujeme zdravý životní styl

Podpora zdravého životního stylu je jednou z priorit základního vzdělávání na ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí. V rámci projektu Podpora zdraví v rodinách, který je financován z prostředků Evropské unie, proběhly na škole interaktivní programy pro děti 3. a 4. ročníku.

V úterý 21. května 2024 se třeťáci a čtvrťáci učili zdravěji žít s preventivním programem Státního zdravotního ústavu. Při prevenci obezity děti zjistily, kolik cukru obsahují různé nápoje a jaká rizika jsou spojena s jejich nadměrnou konzumací. V druhé části objevovaly nebezpečí a nástrahy internetu a sociálních sítí. Na závěr se zabývaly škodlivostí kouření.

Mgr. Bc. Petra Židková, metodik prevence