Soutěž Jazyky hrou

Dne 16. 5. 2023 jsme se zúčastnili tradiční jazykové soutěže na ZŠ Mládežnická v Havířově. Ve 20. ročníku této soutěže jsme obsadili všechny jazykové kategorie – anglický, ruský i německý jazyk.

V ruštině se uprostřed 27 členného startovního pole umístila i naše 2 družstva ve složení Aneta Haničáková a Beáta Waliczková z 9. B a Honza Čellár s Davidem Kajzarem z 9. A. Z rozmanitých úkolů týmy nejvíce kreativity projevily při vyhledávání ingrediencí v ovocném a zeleninovém salátu.

Němčina byla velice těžká. To potvrzuje i účast pouhých 18 družstev. Naši zástupci Honza Macura a Natálka Vyskočilová bojovali statečně s nástrahami nesrozumitelných, složitých úkolů.

V jazyce anglickém soutěžilo družstvo Kuba Míča a Vincent Vicherek, kteří skončili v první dvacítce z 28 týmů. Nejvíc překvapeni byli křížovkou, ale nejlépe vypadali u pantomimy. Nelehkou práci přísného rozhodčího si vyzkoušel Max Bouchala. Přejeme hodně úspěchů našim nástupcům do příštího ročníku soutěže.

Připravili žáci – účastníci soutěže

Foto Petra Židková