Autor: admin

PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Projekt Zvyšování kvality školy je spolufinancován Evropskou unií Cílem projektu Zvyšování kvality školy je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. ZŠ F. Hrubína připravila projekt a v roce 2019 úspěšně podala žádost o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony…
Read more

PROJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE UČEBEN CIZÍCH JAZYKŮ

Projekt Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků je spolufinancován Evropskou unií Hlavním cílem projektu Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1573 okres Karviná v klíčových kompetencích ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. ZŠ F. Hrubína se v roce 2017 připojila k základním…
Read more

PROJEKT ŠKOLA PRO VŠECHNY

Projekt Škola pro všechny je spolufinancován Evropskou unií Cílem projektu Škola pro všechny bylo zlepšení kvality společného vzdělávání a výsledků žáků Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná v klíčových kompetencích. ZŠ F. Hrubína se v roce 2016 připojila k základním školám, které v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro…
Read more