PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Logo projektu

Projekt Zvyšování kvality školy je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu Zvyšování kvality školy je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

ZŠ F. Hrubína připravila projekt a v roce 2019 úspěšně podala žádost o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt Zvyšování kvality školy, jehož realizace byla zahájena v září 2019, potrvá 24 měsíců a pracuje s rozpočtem ve výši 1 237 964,00 Kč.

Identifikace projektu a operačního programu

Registračníčíslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015432
Název projektu: Zvyšování kvality školy
Číslo a název operačního programu: 02 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název specifického cíle: 02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích; 02.3.61.1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Číslo a název výzvy: 02_18_063 – Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

V rámci projektu Zvyšování kvality školy realizuje ZŠ F. Hrubína následující aktivity:
2.II/17a – Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
2.II/17b – Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
2.II/18 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/6d – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
2.II/6e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze
2.II/6f – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – kariérové vzdělávání
2.II/6h – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Celková podpora ze zdrojů Evropské unie a České republiky pro projekt Zvyšování kvality školy činí celkem 1 237 964,00 Kč, v tom tvoří příspěvek Unie částku 1 052 269,39 Kč (85 %) a národní veřejné zdroje (státní rozpočet) částku 185 694,61 Kč (15 %).

Publicita projektu