Pozvánka na Dny otevřených dveří a termín zápisu žáků do 1. třídy

Základní škola a Mateřská škola  F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace zve širokou veřejnost a zejména rodiče žáků, kteří se budou zapisovat do 1. třídy, na Dny otevřených dveří. Akce se uskuteční ve dvou termínech, a to 24. března a 25. března 2023.

V pátek 24. března v době od 8:00 do 15:30 hod. mohou návštěvníci absolvovat prohlídku prostor školy, školní družiny a vybavení naší organizace.  Bude jim také umožněno nahlédnout do výuky a seznámit se s činností školní družiny.

V sobotu 25. března v době od 8:30 do 11:30 hod. bude škola otevřena pro ty zájemce, kterým tento termín více vyhovuje. Tento den se mohou návštěvníci školy nejen seznámit s prostorami školy a jejími aktivitami, ale také využít školní bazén, který jim bude k dispozici v době od 9:00 do 10:30 h.

Žákům školy nabízíme

  • výuku AJ od 2. ročníku v nových jazykových učebnách (od 1. třídy v rámci aktivit školní družiny)
  • výuku v nových učebnách IVT a F-CH
  • od 1. do 9. třídy v rámci TV absolvují žáci 1 hodinu plavání týdně ve školním bazénu
  • školní družinu a zájmové kroužky v rámci ŠD
  • školní jídelnu v budově školy
  • akce školy pro děti a rodiče (např. rozsvícení vánočního stromečku)
  • pobytové a výjezdové lyžařské kurzy pro žáky

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2023 v době od 13:00 do 17:30 hod.

Zápis pro děti s dočasnou ochranou (děti se státním občanstvím Ukrajiny, které se nacházejí na území České republiky) proběhne ve stejném termínu.

Bližší informace k zápisu budou zveřejněny následně. Další informace vám také rádi podáme při osobním setkání či na telefonickou nebo písemnou výzvu zaslanou emailem na adresu sekretariat@zshrubina.cz.
Mgr. Tomáš Ptáček ředitel školy