Mezigenerační vánoční setkání s jarmarkem v ZŠ F. Hrubína

Článek v únorovém čísle Radničních listů se ohlíží za zdařilou akcí naplňující strategii ZŠ F. Hrubína být školou otevřenou. Tedy školou, která napomáhá různým osobám a skupinám k vzájemné koexistenci, vytváří předpoklady dobrého klimatu školy a jejího okolí, spolupracuje se svými partnery, rodinami žáků, dalšími subjekty a organizacemi.

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (informační měsíčník pro občany Havířova), ročník XXIII, únor 2023, strana 17, 25. 1. 2023