Vítali jsme malé občánky Havířova

Žáci 4. ročníku ZŠ F. Hrubína  se opět po delší časové prodlevě účastnili obřadu vítání nových občánků města, které se uskutečnilo v neděli 26. února 2023 v obřadní síni na Zámku v Havířově.

Děti zde vystoupily s recitačním a hudebním pásmem pro rodiče a všechny přítomné hosty. Na své vystoupení se všichni pečlivě připravili, a zároveň i těšili. Odměnou jim byl jak potlesk a uznání všech v obřadní síni, tak pozvání na další vítání občánků v září.

Vladimíra Vítková, třídní učitelka IV. A

Foto: Iveta Bujoková