3. B: Zdravá svačinka, kterou si žáci sami připravili, jim chutnala

Zlepšit stravovací návyky dětí základních škol si klade projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol, financovaný ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie, do kterého je zapojena také ZŠ F. Hrubína. Příkladem, jak se škole daří vhodně motivovat žáky a rozvíjet vzdělávací aktivity v souladu se záměrem projektu, je popisované dění ve třídě 3. B.

Třídní učitelka Mgr. Lenka Kajfoszová k projektu za žáky své třídy uvádí: „V rámci školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol jsme získali čerstvé a plátkové sýry na ochutnávku. Napadlo nás připravit si sami zdravou svačinku.

Ve středu 22. února 2023 jsme ve školní cvičné kuchyňce připravili vše potřebné a pustili se do práce. Krájení, mazání a prostírání nás velmi bavilo a následně nám připravené jídlo chutnalo, přestože někteří z nás nejsou na pomazánky a zeleninu příliš zvyklí. Už se těšíme na další společné zdravé vaření.“

Foto Lenka Kajfoszová