3. A, 3. B: Byli jsme na exkurzi v Semagu

Ve středu 18. ledna 2023 se v rámci projektového dne Naše město Havířov zúčastnili žáci 3. ročníku exkurze do pekárny Semag, spol. s r. o.

Návštěva havířovského podniku se u našich třeťáčků setkala s velkým nadšením. Líbili se nám všude přítomní velmi přátelští zaměstnanci, kteří nám ochotně předvedli svou zajímavou voňavou práci. Viděli jsme sila, sklady, kynárnu, chladicí místnosti, balírnu, expedici… Prohlédli jsme si pece, roboty…

Ochutnali jsme spoustu skvělého pečiva. Sami jsme si pod odborným vedením vyzkoušeli tvarování sladkého těsta a vytvořili bulky, rohlíky, pletenky, vánočky, srdíčka… Ty nám po upečení pekaři poslali až do školy, takže jsme měli druhý den úžasnou svačinu a přinesli jsme ochutnávku i domů.

Mnohokrát děkujeme našim milým průvodkyním Pavlínce i Danielce a přejeme všem zaměstnancům mnoho zdaru.
Lenka Kajfoszová, třídní učitelka 3. B

Foto Lenka Kajfoszová