Zvýšení ceny stravného za obědy od 1. 1. 2023

Oznamujeme všem strávníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků, že od 1. 1. 2023 dochází k navýšení ceny stravného.

Konkrétní výše úplaty za stravování ve školní jídelně od 1. 1. 2023 pro žáky a zaměstnance ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí, pro žáky a zaměstnance Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace a pro cizí strávníky je stanovena takto:

Žáci: cena dotovaného oběda pro žáky obou škol zůstává stejná, tzn.
– žáci 7 – 10 let: 27,- Kč
– žáci 11 – 14 let: 30,- Kč
– žáci nad 15 let: 33,- Kč
Navyšují se pouze režijní náklady, které se hradí v případě, že na dotovaný oběd nebude mít žák nárok a oběd nebude včas a řádně odhlášen (od 2. dne nepřítomnosti ve škole). V tomto případě se k ceně stravného připočítávají provozní náklady.
provozní náklady do 31. 12. 2022: 31,- Kč
provozní náklady od 1. 1. 2023: 35,- Kč

Zaměstnanci škol a ostatní strávníci: cena oběda od 1.1.2023
– zaměstnanci základní školy: 35,- Kč
– zaměstnanci gymnázia: 70,- Kč
– ostatní strávníci: 72,- Kč

Vzhledem k změnám cen si, prosíme, zkontrolujte (popř. upravte) nastavenou výši limitu u inkasních plateb.