Mezigenerační vánoční setkání s jarmarkem provázely nadšené reakce dětí i hostů

V úterý 6. 12. 2022 proběhla na ZŠ F. Hrubína již tradiční předvánoční akce. Adventní odpoledne spojené s rozsvícením vánočního stromu, školním jarmarkem a setkáním rodičů, žáků, pedagogů a dalších hostů si všichni opravdu užili přesto, že akci nepřálo počasí a jarmark se musel stísnit do vnitřních prostor školy.

Na začátku všechny přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Ptáček. Uvedl vzácného hosta, jímž byl úžasný smíšený pěvecký sbor Slavíci z Horní Suché, a také naše malé vystupující školáčky.

Chlapci a děvčata z 1. až 4. ročníku nám od srdce zazpívali více či méně známé vánoční koledy, při kterých je doprovázeli talentovaní spolužáci – školní lidová muzika, houslisté, flétnisté a kytara, pod laskavým vedením paní učitelky Mgr. Markéty Šalomonové. Po skladbě Štědrej večer nastal, kterou již zpívalo sborově celé nádvoří školy, byl po společném odpočítávání rozsvícen krásně ozdobený a nasvícený školní vánoční strom. Všechny ozdoby a také nádherný betlém vyráběli opět naši žáci, a to pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Koneszové.

Pak jsme již všichni spěchali do tepla na občerstvení, které v příjemném prostředí školní kuchyňky pro všechny účinkující připravil zdarma k nám vždy přátelský havířovský SEMAG, spol. s r.o. a také náš skvělý Klub přátel školy při ZŠ F. Hrubína.

Zahřátí a posilnění návštěvníci a rodiče se svými dětmi se rozešli do prostor jarmarku, který letos tvořily také tři krásné nové jarmareční stánky v celkové hodnotě 20 000 Kč. Ty škola získala díky úspěšné účasti na grantovém programu Srdcovka 2022 Nadace OKD.

Na příjemné školní akci se podíleli jak naši žáci pod vedením svých třídních učitelů, asistentů pedagoga a učitelů VV a PČ, tak vedení školy a další pedagogové, vychovatelé a správní zaměstnanci školy. Bez společného úsilí a nadšení by se věc neuskutečnila a nepodařila.

Děkujeme všem. Zvláštní poděkování posíláme pěveckému sboru Slavíci a našim výše uvedeným sponzorům. Celý výtěžek akce bude využit pro žáky naší školy. Přejeme všem krásný Advent a těšíme se za rok na shledanou.

Mgr. Lenka Kajfoszová

Foto Daniela Gregorová a Václav Hujer