Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se 27 žáků 8. a 9. ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnilo v rámci celorepublikové předmětové soutěže školního kola Olympiády v českém jazyce.

Při řešení zajímavých jazykových úkolů si žáci ověřili své znalosti, vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu.  Ve slohové práci mohli popustit uzdu své fantazii. Devět žáků se stalo úspěšnými řešiteli a dva hoši s nejvyšším počtem bodů postupují do okresního kola.

Výsledné pořadí úspěšných řešitelů školního kola Olympiády v českém jazyce

  1. místo David Slonina – 9. A
  2. místo David Kajzar – 9. A
  3. místo Adam Javorský – 9. A
  4. místo Tomáš Strakoš – 9. A
  5. místo Jan Macura – 9. B
  6. místo Tomáš Zákravský – 9. B
  7. místo Veronika Minková – 8. A
  8. místo Laura Fabiánová  a  Alžběta Chlebová – 8. B

Všem soutěžícím děkujeme a oběma chlapcům přejeme hodně štěstí v dalším kole.
Mgr. Markéta Šalomonová